FTR.GAME - Onepage Site
Loading
match
menu
language
 • Chào mừng đến với Fantasy GAME
 • Xếp hạng số tiền mà người chia bài nhận được: TOP1:54Alone 11người TOP2:Pria12321 3người TOP3:samwang168168 3người
 • Xin chúc mừng đại lý 54Alone đã rút tiền hoa hồng 2700000 vào 2023-12-01 20:32:01
 • Xin chúc mừng đại lý Pria12321 đã rút tiền hoa hồng 2400000 vào 2023-12-01 14:24:11
 • Xin chúc mừng đại lý samwang168168 đã rút tiền hoa hồng 2100000 vào 2023-12-01 13:19:00
 • Xin chúc mừng đại lý Ach76655 đã rút tiền hoa hồng 1800000 vào 2023-12-01 13:19:00
 • Xin chúc mừng đại lý Satbarot đã rút tiền hoa hồng 2100000 vào 2023-12-01 13:19:00
 • Xin chúc mừng đại lý Roln1112 đã rút tiền hoa hồng 3600000 vào 2023-12-01 13:19:00
 • Xin chúc mừng đại lý rKr50111 đã rút tiền hoa hồng 3300000 vào 2023-12-01 13:19:00
 • Xin chúc mừng đại lý đã rút tiền hoa hồng vào 2023-12-01 13:19:00
 • 1.233235aaa20位
 • 2.54Alone11位
 • 3.Pria123213位
 • 4.samwang1681683位
 • 5.Ach766553位
 • 6.Satbarot2位
 • 7.Roln11122位
 • 8.rKr501112位
 • 9.maet2342位
 • 10.Vin231111位
 • 11.Joblojosy51位
 • 12.Rup43221位
 • 13.b6372221位
 • 14.Bb321551位
 • 15.CODEGAME200K1位
 • 1.tienle199291289000
 • 2.Khangvo1677088648
 • 3.roytest159347877
 • 4.vip00857520000
 • 5.Taolazy57179900
 • 6.vip01051330001
 • 7.minhtam1234547888000
 • 8.google10025270628697900
 • 9.google11147350326806000
 • 10.google11042582026000000
 • 11.Tytoi19029725510700
 • 12.google10261004225316500
 • 13.vipag00723932900
 • 14.google11517217623800000
 • 15.Lamrua22745500
 • 16.duykhanh20721640000
 • 17.khuongtuan7720528000
 • 18.adfacebook00120443000
 • 19.thuyle12320109924
 • 20.FB158765353466819360150
 • 21.long5518686700
 • 22.google10970264918478000
 • 23.Tipclub228617105000
 • 24.Hien7799916951000
 • 25.trang12048316660500
 • 26.Hoaianoi16354500
 • 27.Quanxike16282500
 • 28.google11300334816155000
 • 29.bittuot9715563000
 • 30.havanthep15287000